Kültürel Mirası Koruma Derneği

Kültürel Mirası Koruma Derneği

Kültürel Mirası Koruma Derneği, yok olmayla karşı karşıya kalan, tahrip edilmiş ve geleceği tehlikede olan kültürel varlıkların korunması ve aslına uygun bir şekilde restore edilmesi amacıyla 2014 yılında kuruldu. Söz konusu eserlerin ve yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için, halkı bilinçlendirmek, yerel ve ulusal yetki sahiplerinin dikkatlerini konuya çekmek ve kültürel mirasa sahip çıkabilecek bir kamu bilinci yaratmayı hedefliyoruz. Yapılacak restorasyon çalışmalarında akademik birikim sahibi kişi ve kuruluşlar ile uygulamacılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi önemsiyoruz.