Süryani Mimari ve Somut Olmayan Mirasının Korunması

Süryani Mimari ve Somut Olmayan Mirasının Korunması

Projenin ana amacı, Mardin ve çevresindeki Süryani toplumunun kültürel pratiklerinin belgelenmesi, Süryani mimari mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi ve bu bilgilerin yaygınlaştırılması yoluyla Süryani kültürel mirasını korumaktır. Ayrıca, Süryani kültürel mirasını korumak için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ve girişimleri ağını genişletmek, bunların faaliyetlerini desteklemek amaçlanmaktadır.

Mardin ve çevresindeki Süryani mimari ve kentsel mirasın incelenmesi için disiplinler arası bir uzman grubu ile 3 ayrı saha çalışması yapılacak, bu çalışmaların sonuçlarını ortaya koyan bir atölye düzenlenecek ve yetkililer ve diğer paydaşlara yönelik bir yayın hazırlanacaktır. Somut olmayan Süryani kültürel mirasına dair İstanbul’da uluslararası bir atölye çalışması gerçekleştirilecek ve 3 kitapçık yayınlanacaktır. Kültürel mirası koruma bilincinin erken yaşlarda başlaması gerektiğinden hareketle Süryani mirasına dair bir de çocuk kitabı hazırlanacaktır.

Bu proje ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu desteği ile yürütülmektedir.